BÒ CÁC LOẠI
BÒ CÁC LOẠI
BÍM BÒ HẤP

BÍM BÒ HẤP

Giá: 150.000đ
BẤP BÒ HẤP

BẤP BÒ HẤP

Giá: 100.000đ
NẠM BÒ HẤP

NẠM BÒ HẤP

Giá: 100.000đ
BÒ HẤP THẬP CẨM

BÒ HẤP THẬP CẨM

Giá: 100.000đ
BÒ TÁI CHANH

BÒ TÁI CHANH

Giá: 100.000đ
GÂN BÒ XÀO CẢI XANH

GÂN BÒ XÀO CẢI XANH

Giá: 100.000đ
GÂN BÒ XÀO SA XÉ

GÂN BÒ XÀO SA XÉ

Giá: 100.000đ
VÚ BÒ NÉ

VÚ BÒ NÉ

Giá: 120.000đ
THỊT BÒ NÉ

THỊT BÒ NÉ

Giá: 120.000đ
Zalo
Hotline tư vấn: 0905458787