Menu
TÔM HOÀNG KIM

TÔM HOÀNG KIM

Giá: 100.000đ
Lẩu bím bò

Lẩu bím bò

Giá: 200.000đ
BÍM BÒ HẤP

BÍM BÒ HẤP

Giá: 150.000đ
BẤP BÒ HẤP

BẤP BÒ HẤP

Giá: 100.000đ
NẠM BÒ HẤP

NẠM BÒ HẤP

Giá: 100.000đ
BÒ HẤP THẬP CẨM

BÒ HẤP THẬP CẨM

Giá: 100.000đ
BÒ TÁI CHANH

BÒ TÁI CHANH

Giá: 100.000đ
GÂN BÒ XÀO CẢI XANH

GÂN BÒ XÀO CẢI XANH

Giá: 100.000đ
GÂN BÒ XÀO SA XÉ

GÂN BÒ XÀO SA XÉ

Giá: 100.000đ
VÚ BÒ NÉ

VÚ BÒ NÉ

Giá: 120.000đ
THỊT BÒ NÉ

THỊT BÒ NÉ

Giá: 120.000đ
TÔM SÚ RANG ME

TÔM SÚ RANG ME

Giá: 100.000đ
MỰC HẤP GỪNG

MỰC HẤP GỪNG

Giá: 100.000đ
MỰC SÀO HÀNH CẦN

MỰC SÀO HÀNH CẦN

Giá: 100.000đ
MỰC XÀO SA TẾ

MỰC XÀO SA TẾ

Giá: 100.000đ
MỰC MÙ TẠT

MỰC MÙ TẠT

Giá: 100.000đ
Zalo
Hotline tư vấn: 0905458787