MÓN MỰC
MÓN HẢI SẢN
TÔM HOÀNG KIM

TÔM HOÀNG KIM

Giá: 100.000đ
TÔM SÚ RANG ME

TÔM SÚ RANG ME

Giá: 100.000đ
MỰC HẤP GỪNG

MỰC HẤP GỪNG

Giá: 100.000đ
MỰC SÀO HÀNH CẦN

MỰC SÀO HÀNH CẦN

Giá: 100.000đ
MỰC XÀO SA TẾ

MỰC XÀO SA TẾ

Giá: 100.000đ
MỰC MÙ TẠT

MỰC MÙ TẠT

Giá: 100.000đ
TÔM SÚ HẤP

TÔM SÚ HẤP

Giá: 100.000đ
MỰC NƯỚNG

MỰC NƯỚNG

Giá: 100.000đ
MỰC HẤP

MỰC HẤP

Giá: 100.000đ
MỰC XÀO CHUA NGỌT

MỰC XÀO CHUA NGỌT

Giá: 100.000đ
Zalo
Hotline tư vấn: 0905458787